camp de vinyes tractades amb afrablack
| |

Afrablack

Afrablack és un producte innovador que conté un alt percentatge d’extracte húmic, obtingut a partir de leonardita líquida, una font natural de matèria orgànica. L’extracte húmic és una substància que té múltiples beneficis per a les plantes i el sòl, ja que:
Millora el creixement i la nutrició dels cultius, augmentant la capacitat d’intercanvi catiònic (CIC) del sòl i afavorint l’absorció de nutrients per les arrels.
Actua com un complexant natural dels elements nutritius presents al sòl o als fertilitzants, evitant la seva fixació i facilitant la seva assimilació per la planta.
Estimula l’activitat microbiana del sòl, millorant la seva estructura i airejació, i afavorint la formació de matèria orgànica.
Incrementa la resistència de les plantes davant situacions d’estrès abiótic, com sequera, salinitat, gelades, etc.
Millora la qualitat i el rendiment dels cultius, augmentant la mida, el pes, el color i el contingut en sucres dels fruits.
Afrablack és un producte versàtil que es pot aplicar de diferents maneres, segons el tipus de cultiu i la dosi recomanada. Pots aplicar-lo per via foliar, per fertirrigació o per tractament de llavors. Afrablack és compatible amb la majoria de fitosanitaris i productes nutricionals, i té un ampli rang de pH i una gran tolerància a les condicions del sòl.

Afrablack per reg o foliar?

Per fertirrigació, Afrablack afavoreix la formació d’agregats estables al sòl, millorant la seva estructura, porositat, aireació i capacitat de retenció d’aigua. També estimula l’activitat microbiana del sòl, afavorint la mineralització de la matèria orgànica i la disponibilitat de nutrients. Afrablack redueix la fixació de fosfats i metalls pesants al sòl, augmentant la seva solubilitat i mobilitat.
Per via foliar, Afrablack incrementa l’activitat fotosintètica, la respiració i la síntesi de proteïnes, millorant el desenvolupament vegetatiu i la qualitat dels fruits. També augmenta la resistencia de les plantes a condicions adverses com l’estrés hídric, salí, tèrmic o biòtic.

Dosis i métodes d’us

Cultius hortícoles (api, ceba, patata, pastanaga, etc.):

 • Sòl: Aplica 2-4 L/ha (en bandes) després de la preparació del sòl i/o després de la sembra.
 • Foliar: Realitza una aplicació de 1-2 L/ha, la primera quan les plantes tenen una alçada de 20-25 cm i la segona 15-20 dies després.

Cítric, fruita d’os, ametller i avellaner:

 • Plantons: A l’inici del creixement vegetatiu, barreja 25 ml en 10 L d’aigua per arbre.
 • Fertirrigació: Realitza de 3 a 4 aplicacions amb 2-4 L/ha per aplicació.

Cultius extensius (cereals, cotó, etc.):

 • Sòl: Després de la preparació del sòl i/o després de la sembra, aplica 2-4 L/ha (en bandes).
 • Foliar: La primera aplicació es realitza quan les plantes tenen una alçada de 20-25 cm, i la segona es fa 15-20 dies després.

Cultius d’oliveres i vinya:

 • Plantons: A l’inici del creixement vegetatiu, barreja 25 ml en 10 L d’aigua per arbre.
 • Fertirrigació: Realitza de 3 a 4 aplicacions amb 2-4 L/ha per aplicació.

Tractament de llavors:

 • Barreja 500 ml de BLACKJAK® per cada 100 kg de llavor (diluït en 500-1500 ml d’aigua segons les diferents característiques de la llavor del cultiu).
 • En el tractament per immersió, 24 hores abans de la sembra, submergeix/impregna les llavors en una solució de BLACKJAK® a la dosi recomanada per promoure una emergència més ràpida.
 • En cas de submergir les llavors (arròs o patata), fes-ho en una dilució del 0,25% de BLACKJAK® (250 ml per cada 100 l d’aigua).

Entrada similar

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *