Som una empresa dedicada a assessorar explotacions agrícoles i jardins. Així mateix a la comercialització de fitosanitaris, adobs, turbes i llavors de gespa. El nostre equip, amb una experiència de més de 30 anys en el sector, es el nostre millor aval.

Oferim:

  • Assessorament agrícola i en àrees verdes
  • Quadern de camp GIP
  • Llavors
  • Insecticides
  • Fitosanitaris i adobs
  • Anàlisis de sòl, fulla i aigua
  • Plans de fertilització
  • Tractaments d’aigua

*Per solicitar aquests serveis posar-se en contacte amb Agrocentre S.A.